• NL
Librius

Librius is er voor haar leden en vennoten, niet omgekeerd. 

Missie

Librius heeft een duidelijke missie: de vergoedingen die ze int uit collectieve auteursrechten zo snel, zo objectief, zo transparant en zo billijk mogelijk verdelen onder haar leden. 

Librius streeft hierbij naar maximale transparantie, zowel ten overstaan van haar leden en vennoten als ten overstaan van degenen die haar controleren en het brede publiek. Beheersvennootschappen liggen vaak onder vuur: vaak ten onrechte, maar soms ook terecht. Alles kan beter, en daarom wil Librius het goede voorbeeld geven. Door een heldere publieke website met correcte informatie, een gebruiksvriendelijke ledenapplicatie (Libra, de zwarte zone centraal op de homepagina die begin 2013 actief zal zijn), een positief en helder communicatiebeleid en een grote openheid over haar werking, resultaten en performantie.

Via deze website komt u alles te weten wat u over Librius wil weten: hoeveel ze jaarlijks int, hoeveel ze daarvan aan haar eigen werking besteedt, hoeveel ze verdeelt onder haar leden en hoe die verdeling is samengesteld, wat haar achterstand in uitkeringen is en wat de gemiddelde doorlooptijd van een verdeling is. U vindt haar financiĆ«le kerngegevens via de banner rechtsboven op de homepagina en in de menu-sectie ' Librius in cijfers'.

 

Visie

Librius iis gevestigd in het Huis van het Boek, beter bekend als Boek.be , maar opereert juridisch volledig onafhankelijk van deze koeplorganisatie. Librius heeft echter dezelfde geĆÆntegreerde visie op het boekenvak als Boek.be, met oog voor alle schakels in de waardeketen van het boek.
 
Librius is er uiteraard in de eerste plaats voor haar leden/uitgevers en haar vennoten, maar via het Innovatie- en Ontwikkelingsfonds (IO-fonds) en via acties met of sponsoring van partnerverenigingen ondersteunt Librius allerhande projecten die het Vlaamse boekenvak ondersteunen en verder helpen ontwikkelen, zowel op het stuk van innovatie en professionalisering als van sensibilisering en informatieverstrekking. 
 
Librius is zich zeer bewust van de permanente evolutie van het boekenvak – dat een ware digitale omwenteling meemaakt – en van het auteursrecht. Librius denkt permanent na over de ontwikkeling van nieuwe zakenmodellen en licenties, en streeft naar aan een vlotter clearing systeem van auteursrechten voor het Vlaamse boekenvak.  Librius kijkt daarbij ook verder dan de eigen navel of kerktoren: het volgt, door haar sterke betrokkenheid in de Federation of European Publishers, IPA en IFRRO, internationale ontwikkelingen en best practices in haar vakgebied op de voet en heeft daarvoor/daardoor ook een uitgebreid netwerk.

  

Waarden

Librius staat voor duidelijke waarden: transparantie, performantie, kostenbeheersing, degelijkheid, ernst, kwaliteit, betrouwbaarheid, accountability, objectiviteit, billijkheid, permanente zelfbevraging, maatschappelijke betrokkenheid, een open blik, een heldere en positieve communicatie, en een moderne en professionele bedrijfsvoering met hooggekwalificeerd personeel.