• NL
Librius

Op de homepagina vindt u banners die rechtstreeks toegang geven tot de portalen van Librius: de Legal Unit (juridische dienstverlening) en het Innovatie- en Ontwikkelings-fonds (IO-fonds). Daarnaast zet Librius zich mee actief in voor het stimuleren van een vindbaar legaal aanbod.

 

De Legal Unit: de kleine lettertjes van het auteursrecht

De Juridische Dienst van Librius geeft juridisch advies aan haar leden over het auteursrecht in al zijn onderdelen. Meer informatie over de Legal Unit vindt u rechtstreeks op de portaalsite.

Het IO-fonds van Librius: innovatie en ontwikkeling in en voor het Vlaamse boekenvak

In maart 2011 lanceerde Librius haar IO-fonds (Innovatie- en Ontwikkelingsfonds). Het fonds geeft, via o.m.  projectfinanciering, werk- en onderzoeksbeurzen, financiële ondersteuning aan enerzijds innovatieve projecten in en voor het Vlaamse boekenvak en anderzijds buitenlandse beheersvennootschappen die expertise willen opdoen over hoe een beheersvennootschap professioneel en efficiënt kan worden gerund. Het fonds staat ook open voor aanvragen iedereen die professioneel in het Vlaamse boekenvak actief is. Meer informatie over het IO-fonds vindt u rechtstreeks op de portaalsite

Een beleid voor een vindbaar legaal aanbod

Sinds 2011 zet Librius zich mee actief in voor het bestrijden van het groeiende illegale boekenaanbod mits een bijzonder mandaat van de uitgever. Dit gebeurt onder meer door middel van een webcrawler die het volledige internet afspeurt naar illegale versies van boeken van de leden van Librius. Als er illegale links worden gevonden, worden ze neergehaald via een zogenoemde ‘ notice-and-take-down ’. Bij zware inbreuken wordt alles in het werk gesteld om de hele website neer te halen.Voor optreden in rechte (bv. om de identiteit van de inbreukpleger te achterhalen of om schadevergoeding te vorderen) is een aanvullend en bijzonder mandaat vereist. Het uiteindelijke doel is niet zozeer alle piraten achter de tralies te krijgen, maar wel het legale aanbod te laten primeren op het illegale. Ook de consument vaart er wel bij want de illegale sites die files aanbieden hebben zelden menslievende doeleinden voor ogen en leiden meer dan eens tot computerinbraak, identiteitsdiefstal, financiële fraude en andere criminele feiten. De lezer heeft recht op een veilig, kwalitatief en gemakkelijk vindbaar boekenaanbod. In het licht van de digitale ontwikkelingen werkt Librius samen met een Amerikaanse onderneming die gespecialiseerd is in het vinden en neerhalen van deze links. Evi Werkers volgt tevens de activiteiten op van het Online Fairplay, een overkoepelend consortium van vertegenwoordigers uit de brede creatieve sector (muziek, film, boeken, games, enz) dat streeft naar een gezamenlijke beleidsoplossing.