• NL
Librius

Librius is een beheersvennootschap die instaat voor het collectieve beheer van auteursrechten voor haar leden, de Vlaamse boekuitgevers. De werking van Librius draait dus wezenlijk om, en is tegelijk gebaseerd op het auteursrecht. En dat is een complexe rechtstak, waarmee iedereen die in het boekenvak actief is omzeggens dagelijks wordt geconfronteerd. Vaak zonder het te weten. Zij kunnen dus maar beter beslagen op het ijs komen. En Librius helpt hen daarbij.

De Legal Unit: kleine lettertjes met soms grote gevolgen

img_visual_hammerLibrius geeft via haar Juridische Dienst advies aan haar leden over alle aspecten van het auteursrecht. Dat kan gaan over het opstellen of de interpretatie van auteurs- en uitgeefcontracten, betwistingen met auteurs of andere spelers in het boekenvak, reprografie (papieren kopie), leenrecht en andere uitzonderingen op het auteursrecht (bv. het citaatrecht en de parodie) en het optreden in rechte tegen inbreukplegers. 

Kris Van de Kerckhove is een erkend expert in de domeinen van het auteursrecht, het collectieve beheer, piraterij, mediarecht, handelsrecht, informaticarecht en fiscale aspecten van het auteursrecht. Kris wordt vanaf mei 2018 bijgestaan door Hili Wuyts. Zij studeerde af in 2004 als licentiaat in de rechten met voorkeuren in vakgebieden als het auteursrecht, het handelsrecht en het vennootschapsrecht. Na haar studies en tot eind 2017 was zij actief binnen de advocatuur alwaar zij zich eveneens verder bekwaamde in domeinen als het administratief recht en het internationaal privaatrecht. Voor vragen kan u bij hen terecht. Voor advies op maat of dat grondig studiewerk vergt wordt evenwel een forfaitaire vergoeding van 80 euro per uur aangerekend. 

De Legal Unit staat ook alle verenigingen bij die ondergebracht zijn in het Huis van het Boek (Boek.be, de Groep Algemene Uitgevers (GAU), de Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers (GEWU), Meta4Books, Knooppunt). Deze bijstand wordt verleend in alle dossiers die met auteursrecht te maken hebben. Zo werd onder meer het modelcontract voor algemene uitgaven in 2010 afgesloten tussen VUV en de Vlaamse Auteurs Vereniging. Dat modelcontract is inmiddels door het Vlaams Fonds voor de Letteren ook verplicht gesteld voor het verwerven van financiƫle ondersteuning. In samenwerking met de verschillende verenigingen organiseert Librius cvba op regelmatige tijdstippen een juridische commissie waar de stand van zaken in regelgeving worden toegelicht en feedback van leden wordt verzameld in beleidsdossiers.

Voor vragen over auteursrecht kan u het Librius-team contacteren. U vindt onze contactgegevens onderaan de pagina. Uw verzoek wordt zo spoedig mogelijk behandeld.