• NL
Librius

Librius gelooft sterk in internationale verankering en een omvangrijk nationaal en internationaal netwerk. We leven immers in een snel veranderende wereld - dat geldt zeker voor het boekenvak - en die wereld is ruimer dan de eigen navel of kerktoren. Dus loont het om overal op zoek te gaan naar best practices en nieuwe licentievormen en zakenmodellen. Het warm water is vaak al eens uitgevonden; het komt er alleen op aan de bron te vinden.

De wind waait uit het buitenland

Daarbij komt nog dat het auteursrecht – en zeker de uitzonderingen op het auteursrecht zoals de reprografie en het leenrecht en de handhaving ervan bij inbreuken – Europees worden aangestuurd, met name door de Richtlijn Informatiemaatschappij 2001/29  en de Handhavingsrichtlijn 2004/48.

Ook die wind waait dus uit Europa en - omdat het auteursrecht internationaal wordt geregeld in de Conventie van Bern  van 9 september 1886 - zelfs uit de hele wereld.
 
Om die reden is Librius actief op Europees niveau, Evi Werkers volgt met name de activitieiten van de Federation of European Publishers (FEP) en de International Publishers Association (IPA) op. Librius is sinds 2011 ook een 'associated member' van IFRRO , de International Federation of Reproduction Rights Organisations waarvan de activitieiten worden opgevolgd door Kris Van de Kerckhove.
 
Evi Werkers en Kris Van de Kerckhove zijn bovendien een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland, in het bijzonder over auteursrecht, het collectief beheer daarvan en piraterij.