• NL
Librius

Naast de ondersteuning van innovatieve en ontwikkelingsprojecten via het IO-fonds geeft Librius ook financiële steun aan projecten en evenementen die het auteursrecht of het boekenvak (in de breedste zin) de aandacht geven die ze verdienen. Via de acties die ze steunt, wil Librius ook blijk geven van haar maatschappelijke betrokkenheid en haar open blik op de wereld. En die wereld is groter dan de eigen navel of kerktoren. 

Sensibilisering omtrent piraterij

Librius werkt samen met een privé-onderneming om acties te ondernemen tegen het illegale aanbod van eboeken dat online te vinden is. Het gaat dan zowel om digitale boeken als om fysieke boeken die worden gedigitaliseerd en vervolgens (al dan niet gratis) verspreid. Librius werkt actief met andere vertegenwoordigers uit de creatieve sector aan de sensibilisering rond digitale piraterij. Belangrijk om weten is dat daarbij niet de consument geviseerd wordt, maar wel de aanbieders van illegale boeken die profijt trekken en zo het business model van een pril groeiende markt ondergraven. Onder meer in het kader van deze actie werd een video ontworpen om op een ludieke wijze consumenten te sensibiliseren dieje hier kan bekijken.

De 'Get caught reading' campagne

Librius ondersteunt de " Get Caught Reading Campagne" die lezende Europese Parlementsleden in beeld zal brengen. Via deze ludieke campagne wil de Federation of European Publishers op het Europese politieke niveau het belang van het boek en het boekenvak in de verf zetten. De Campagne zal tussen 17 en 20 juni 2013 worden voorgesteld in  het Europese Parlement.

De keuze van 11.11.11: de andere wereld in de kijker

Librius bracht, in samenwerking met de NGO  11.11.11, op Boekenbank een selectie boeken onder de aandacht over de andere wereld. Boeken die doen nadenken en kritisch zijn, boeken die troosten maar misschien ook boos of opstandig maken. Kortom, boeken die aan de ribben blijven kleven. En die op ‘ De keuze van 11.11.11’ de aandacht krijgen die ze verdienen.
 
Librius steunt het 11.11.11-initiatief zeer bewust en van harte. Een beheersvennootschap draait om het beheer en het verdelen van geld, veel geld. Maar ze moet zich tegelijk bewust zijn van haar plaats in de wereld en in het boekenvak, en dus ook van haar  sociale, educatieve en culturele rol. Daarom ook ondersteunt Librius innovatieve projecten in het Vlaamse boekenvak en geeft ze buitenlandse beheersvennootschappen uit minder ontwikkelde landen in het domein van het (collectieve) auteursrecht de kans om expertise te verwerven via haar Innovatie- en Ontwikkelingsfonds
 

Doe de kopieertest: wat je in het onderwijs mag kopiëren en verspreiden, in mensentaal

Wat wettelijk mag worden gekopieerd, geprint of verspreid is in de onderwijspraktijk niet altijd even duidelijk.

Daarom zette Librius in 2009, samen met de Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers (GEWU) van de Vlaamse Uitgeversvereniging (VUV) de actie ' Doe de kopieertest' op. Als slagzin werd bewust - omdat vermanende vingertjes zelden werken - voor een positieve boodschap gekozen: ' Het origineel is altijd beter dan de kopie. Ook in het onderwijs'. 

Bij de actie hoort de informatieve website www.doedekopieertest.be, die in heldere bewoordingen uitlegt wat mag, en wat niet. De actie was en is gericht op leerkrachten en docenten. Het onderwijs is immers een omgeving waarin véél wordt gekopieerd. Vaak binnen de grenzen van het auteursrecht maar vaak ook daarbuiten, in veel gevallen zonder dat de leerkracht of docent zich van enig kwaad bewust is. Goede informatieverstrekking was en is dus dringend nodig. De informatie die op de website staat, werd overigens goedgekeurd door de drie onderwijskoepels, zodat u ze zonder meer als betrouwbaar mag beschouwen.

De website bevat praktische informatie, een korte kopieerquiz (zodat u eindelijk te weten komt of u een kopieerbeest of een schoolvoorbeeld bent) en een Youtube-filmpje. Er werden ook posters verspreid voor het leerkrachtenlokaal.

De European Prize for Literature: beloftevolle Europese pennen

Librius ondersteunt de European Prize for Literature . Die prestigieuze prijs, georganiseerd door de Federation of European Publishers , de European Booksellers Federation  en de European Writers’ Council , wil jaarlijks beloftevolle auteurs uit telkens 11 of 12 andere lidstaten van de Europese Unie onder de aandacht brengen. Er is dus niet één prijs, maar één per lidstaat die dat jaar in de selectie zit. De prijs wordt ondersteund door het cultuurprogramma van de Europese Unie.