• NL
Librius

Leden die klachten hebben over de werking van Librius kunnen die in eerste instantie intern melden. Daarnaast kan een lid steeds bij de  externe toezichthouder terecht. Omgekeerd moeten leden van Librius zich wel srikt aan enkele gedragsregels houden, waaraan ook sancties zijn gekoppeld. Die zijn er niet om leden de duvel aan te doen, maar om de behoorlijke werking van Librius en de billijkheid van haar verdelingen te waarborgen. Iedereen gelijk voor de wet, zeg maar. Want wat het ene lid ten onrechte ontvangt, voelen de andere leden meteen in hun portemonnee. 

Interne klachtafhandeling

Een klacht formuleren over de werking van Librius of de manier waarop ze vergoedingen int, beheert en verdeelt onder haar leden, kan op een zeer eenvoudige manier. Neem gewoon contact op met het Librius-team en formuleer uw specifieke klacht of verzoek om informatie. U vindt onze contactgegevens onderaan op deze pagina. Uw klacht wordt binnen korte termijn behandeld en beantwoord. Ernstige klachten worden geagendeerd op en behandeld door de Raad van Bestuur van Librius. Uiteraard wordt u op de hoogte gebracht van het gevolg dat aan uw klacht is gegeven. 

 

Extern toezicht

Als u vindt dat Librius uw klacht niet naar behoren heeft behandeld, kan u daarmee ook steeds terecht bij de Controledienst van de Beheersvennootschappen .

  

Gedragsregels en sancties

Omgekeerd moet u zich als lid van Librius wel aan een aantal duidelijke gedragsregels houden. U moet bv. uw titels en omzet naar waarheid aanmelden, controleren of laten certificeren, en de regels inzake ISBN en NKC-codering stipt naleven. U vindt al deze regels in het Huishoudelijk Reglement van Librius, dat bindend is voor alle leden. Daarin kan u ook lezen welke sancties het bevoegde orgaan van de vennootschap tegen u kan nemen en welke procedure daarvoor wordt gevolgd. Dat kan gaan van een eenvoudige waarschuwing tot, in extreme gevallen, uitsluiting als lid of vennoot.