• NL
Librius

De Raad van Bestuur van Librius heeft een deel van zijn opdracht gedelegeerd aan een reeks technische werkgroepen, die alle een adviserende of voorbereidende rol in het beleidswerk hebben.

 

Expertgroep Repartitie

De Expertgroep Repartie heeft als opdracht om wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement voor te bereiden en, meer algemeen, om te waken over de billijkheid van de repartitieregels (zowel titels als, vanaf verbruiksjaar 2011, omzetten). De Expertgroep was bij de opstart ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van de ledenapplicatie LIBRA, de zwarte zone die u centraal op de homepagina vindt. De ledenapplicatie zal in de zomer van 2014 actief zijn. De Expertgroep is samengesteld uit de bestuurders Bart Desmyter (Ondervoorzitter),  Marike Schipper (Ondervoorzitter) en de Gedelegeerd Bestuurder  Rudy Vanschoonbeek .Het Huishoudelijk Reglement vindt u door te klikken op ' Documenten' in de horizontale navigatie bovenaan.
 

Expertgroepen Reprobel en Auvibel

Ook extern wonen de juristen van Librius heel wat expertgroepen bij. Zo volgt Evi Werkers volgende werkgroepen bij Reprobel: Werkgroep Bulletin, Werkgroep Leenrecht, Werkgroep Digitale Onderwijsuitzondering. Bij Auvibel, FEP en IPA volgt ze tevens mee de technische werkgroepen op waar de recente technologische ontwikkelingen (cloud computing services, digitale piraterij, rechtszaken enz.) en hun weerslag op het auteursrecht wetgeving onder de loep worden genomen.
 

Stuurgroep IO-fonds

Doel

In 2011 richtte Librius het Innovatie- en Ontwikkelingsfonds (IO-fonds) op. Het fonds heeft tot doel om, o.m. via projectfinanciering, werk- en onderzoekbeurzen, financiële ondersteuning te geven aan enerzijds innovatieve projecten in en voor het Vlaamse boekenvak en anderzijds buitenlandse beheersvennootschappen die expertise willen opdoen over hoe een beheersvennootschap professioneel en efficiënt kan worden gerund.

Beoordeling

De steunaanvragen worden behandeld en finaal beoordeeld door de Raad van Bestuur , in de regel na voorafgaand advies van een Stuurgroep. De Stuurgroep beoordeelt elke aanvraag op zijn merites en toetst haar af aan het Intern Reglement dat de werking van het fonds beheerst. Het reglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12 mei 2011, nadat daarvoor mandaat werd verkregen van de Algemene Vergadering en werd geïntegreerd in het Huishoudelijk Reglement van Librius cvba. De Stuurgroep beslist ook over de voorwaarden, de omvang, de modaliteiten en de wijze van (voor)financiering.

Jaarlijks vinden er twee projectrondes plaats. De deadlines om projectaanvragen in te dienen zijn 4 april  2014 en 4 november 2014. Personen of ondernemingen die een aanvraag wensen in te dienen, moeten gebruik maken van de templates.  Indien een project of onderzoek gefinancierd wordt in twee (of meerdere) schijven dient een tussentijds verslag te worden ingediend. Op het einde van ieder project of onderzoek dat door het IO-Fonds wordt ondersteund moet ook een Eindverslag worden opgemaakt.

Al deze documenten kan u hier terugvinden:

Samenstelling Stuurgroep

De Stuurgroep van het IO-fonds is samengesteld uit:

  • Jef Maes (Hoofd van het Kenniscentrum van Boek.be)
  • Geert Van den Bossche (Gedelegeerd Bestuurder van de uitgeversvereniging VUV)
  • Geert Heylen (Algemeen Secretaris van de boekhandelsvereniging VVB) 
  • Vé Bobelyn (Gedelegeerd Bestuurder van de importeursvereniging VBI),
  • Johan Vlaminckx (Deloitte – extern lid van de Stuurgroep)
  • Rudy Vanschoonbeek (Voorzitter van de Raad van Bestuur van Librius)
  • Bart Desmyter (Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van Librius)
  • Marike Schipper (Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van Librius) 
  • André Vandorpe (Algemeen directeur van Boek.be, de koepelvereniging van het Vlaamse boekenvak)

Voor meer informatie over de genoemde verenigingen (andere dan Librius uiteraard), klikt u op ' Links' in de horizontale navigatie bovenaan.