• NL
Librius

Bevoegdheden en werking

De Raad van Bestuur van Librius is samen met de Algemene Vergadering het belangrijkste orgaan van de beheersvennootschap. De Raad van Bestuur van Librius beslist onder meer over het aanvaarden van nieuwe leden, kan klachten behandelen en (omgekeerd) sancties aan leden opleggen en de repartitieregels van de vennootschap wijzigen door een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement. Meer algemeen tekent de Raad van Bestuur voor het algemene beleid van de vennootschap, dat wordt uitgevoerd door de  Gedelegeerd Bestuurder en zijn team.

De Raad van Bestuur stelt ook het ontwerp van Jaarrekening over het voorbije boekjaar en het budget van de vennootschap voor het lopende boekjaar op, zoals voorbereid door de Gedelegeerd Bestuurder. Jaarlijks geeft de Raad van Bestuur rekenschap over het beheer van de vennootschap in een Beheersverslag, dat vooral focust op de boekhoudkundige verwerking van de ontvangen en verdeelde vergoedingen. De Gedelegeerd Bestuurder van zijn kant doet hetzelfde in het jaarlijkse Activiteitenverslag, dat een gedetailleerd beeld geeft van de reële repartitie van de ontvangen vergoedingen onder de leden.  

U vindt het Huishoudelijk Reglement, de Jaarrekeningen en de Beheers- en Activiteitenverslagen van Librius door te klikken op ' Documenten' in de horizontale navigatie bovenaan.  De Raad van Bestuur vergaderde 5 keer in 2012. De data van de vergaderingen van de Raad van Bestuur vindt u in de Agenda onderaan de homepagina.
 

Samenstelling Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Librius is paritair samengesteld en telt evenveel vertegenwoordigers van  algemene, educatieve en wetenschappelijk/professionele uitgevers. De raad telt  10 leden.

De bestuursleden vindt u hieronder, samen met hun eventuele bijzondere mandaat binnen de Raad van Bestuur. Wim Verheije is ook  plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur van Reprobel. 
Naam Mandaat Uitgeverij Categorie Foto
Rudy Vanschoonbeek

Voorzitter
Gedelegeerd Bestuurder

Vrijdag Algemeen  
Matthias Lannoo Penningmeester Lannoo Algemeen - Wetenschappelijk  
Philippe Majersdorf Bestuurder WPG Algemeen  
Peter Carter Bestuurder Van In Educatief  
Thom Pelckmans Bestuurder Pelckmans Educatief  
Gunther Baekens Bestuurder Baeckens Books Algemeen  
Benny Smeets Bestuurder Plantyn  Educatief