• NL
Librius

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle vennoten  van de beheersvennootschap.  Zij houdt toezicht op het beheer van Librius en heeft een aantal belangrijke kernbevoegdheden. 

Bevoegdheden en werking

De Algemene Vergadering komt minstens één keer per jaar samen om de Jaarrekening van het voorbije boekjaar en het budget voor het lopende boekjaar goed te keuren, en om ‘décharge’ (ontheffing van aansprakelijkheid) te geven aan de bestuurders voor het beheer van de vergoedingen en voor de werking van de vennootschap in het voorbije boekjaar.

De Algemene Vergadering benoemt (en ontslaat eventueel) de leden van de Raad van Bestuur en de Commissaris die toezicht houdt op Librius, en verlengt hun mandaten indien nodig. Wettelijk (art. 69 Auteurswet) moet ze, met een bijzondere meerderheid, ook beslissen over de bestemming van vergoedingen die definitief niet aan de leden van Librius konden worden toegewezen (die dus niet op de normale wijze konden worden verdeeld), evenals over de bestemming van vergoedingen voor het Innovatie- en Ontwikkelingsfonds.

De Algemene Vergadering kan ook de Statuten van de beheersvennootschap wijzigen, via een specifieke procedure en met een bijzonder aanwezigheidsquorum en een bijzondere meerderheid. De laatste statutenwijziging, die de naam van de vennootschap veranderde van Ruit in Librius en ook exclusief rechtenbeheer mogelijk maakt, dateert van 29 maart 2011.
 
De Statuten en Jaarrekeningen van Librius vindt u door te klikken op ' Documenten' in de horizontale navigatie bovenaan.

De datum/data van de Algemene Vergadering(en) vindt u in de Agenda onderaan op de homepagina.

Samenstelling

De Algemene Vergadering van Librius is samengesteld uit al haar vennoten , die elk één stem hebben op de vergadering. Op de (gewone) Algemene Vergadering zijn ook de Gedelegeerd Bestuurder, de leden van de Raad van Bestuur, de Commissaris en de externe boekhouder aanwezig, zodat de vennoten een volledig en gedetailleerd beeld krijgen van de werking en het beheer van de vennootschap in het voorbije boekjaar.