• NL
Librius

Librius afvaardiging Reprobel en Auvibel

Librius is zeer actief binnen Reprobel en Auvibel . Dat is niet meer dan logisch, want het grootste deel van de inkomsten van de vennootschap komt van deze wettelijke beheersvennootschappen.

Een ervaren en beslagen afvaardiging

Rudy Vanschoonbeek (Uitgeverij Vrijdag) zetelt in naam van Librius cvba in de schoot van de Raad van Bestuur van Reprobel, daarin bijgestaan door Kris Van de Kerckhove. Kris Van de Kerckhove zetelt tevens in het Uitgeverscollege van die centrale beheersvennootschap als expert. In het Uitgeverscollege onderhandelen de beheersvennootschappen van boeken-, kranten-, tijdschriften- en partituuruitgevers over de verdeling van de vergoedingen uit reprografie en leenrecht. Zij leggen hun akkoorden vast in verdeelbarema's. Kris is penningmeester bij Reprobel namens het Uitgeverscollege.

Kris Van de Kerckhove zetelt verder in naam van Librius cvba in de schoot van de Raad van Bestuur en het Uitgeversollege van Auvibel. In het uitgeverscollege onderhandelen de beheersvennootschappen van film/muziekproducenten, beeldende kunstenaars en uitvoerende kunstenaars, boeken-, kranten-, tijdschriften- en partituuruitgevers over de verdeling van de vergoedingen uit de (digitale) privé-kopie. Een akkoord zal weldra worden vastgelegd in een verdeelbarema.
Samen bepaalt hij, in nauw overleg met Gedelegeerd Bestuurder Rudy Vanschoonbeek en de beheersvennootschap van Franstalige boekenuitgevers (Copiebel) de positie van Librius in alle dossiers die worden behandeld in de Raad van Bestuur en het Uitgeverscollege van Reprobel. Zij rapporteren daarover uiteraard periodiek en nauwgezet aan de Raad van Bestuur van Librius.