• NL
Librius

Advies en overleg

Naast haar afvaardiging in Reprobel is Librius actief in verschediene advies- en overlegorganen.

 

Adviseren, onderhandelen en voorbereiden

Kris Van de Kerckhove zetelde samen met dhr. Jan Van Gils (erkend boekhouder), in het Overlegcomité inzake collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten. Dat Overlegcomité, opgericht bij Koninklijk Besluit van 26 mei 2011, had tot taak om boekhoudkundige regels voor beheersvennootschappen uit te werken. Kris volgt tevens de activiteiten van de International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO) en in het bijzonder wetgevende ontwikkelingen op vlak van de wettelijke vergoedingsrechten) op de voet.

Evi Werkers volgt de activiteiten van de Federaton of European Publishers (FEP) en International Publishers Association (IPA) op, meer bepaald op het vlak van auteursrechten, BTW, elektronische handel, hergebruik overheidsinformatie, privacy, enz. Met andere woorden, alle internationale juridische zaken gerelateerd aan het boekenwezen. Evi volgt tevens (inter)nationale onderzoeksprojecten op m.b.t. digital publishing, DRM, archivering en ontsluiting, enz. zoals het ARROW+ (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works toward Europeana) project en het TISP (Technology and Innovation for Smart Publishing) project.

Meer over deze internationale (net)werking vindt u tevens in de subsectie ' Librius in de wereld' elders op de website.