• NL
Librius

Een beheersvennootschap beheert véél geld voor haar leden. Daarom moet ze ook professioneel georganiseerd en gestructureerd zijn, in al haar onderdelen: een gekwalificeerd en hoogstaand team voor de operationele werking, een Raad van Bestuur die het beleid uitstippelt en de repartitieregels bepaalt, een Algemene Vergadering die daarover waakt en die de rekeningen en statuten goedkeurt, technische werkgroepen die de Raad van Bestuur bijstaan in zijn opdracht, een beslagen afvaardiging bij Reprobel (waar het geld in hoofdzaak vandaan komt) en een afvaardiging in externe advies- en overlegorganen allerhande. En niet te vergeten: haar leden en vennoten, voor wie Librius het allemaal doet.

Alle informatie over de organisatiestructuur van Librius vindt u in deze sectie.