• NL
Librius

De doorlooptijd is de tijd die verstrijkt tussen het tijdstip waarop Librius de vergoedingen uit reprografie en openbaar leenrecht  ontvangt van Reprobel, en de verdeling van die vergoedingen onder haar leden door het uitsturen van de facturatieverzoeken. De doorlooptijd is, naast de kostenratio, de belangrijkste KPI (Kritische Performantie-Indicator) van Librius. 

De doorlooptijd

Librius streeft ernaar om de doorlooptijd - die wettelijk maximaal twee jaar is - zo kort mogelijk te houden of te maken. Vandaag wordt de gemiddelde doorlooptijd geraamd op maximaal  vier maanden.

De titelverwerking verloopt sinds 2015 via LIBRA, de nieuwe ledenapplicatie van Librius. LIBRA is de ledenzone die u centraal op de homepagina ziet. LIBRA omvat zowel een luik ledenbeheer, een luik titel- en omzetverwerking als een luik repartitie.