• NL
Librius

Librius heeft de voorbije jaren zware inspanningen geleverd om haar achterstand tot het absolute minimum te beperken. Librius beheert immers veel geld van en voor haar leden, en wil de vergoedingen uit collectieve auteursrechten die ze ontvangt van Reprobel (en binnen afzienbare tijd tevens van Auvibel) zo snel, zo billijk, zo objectief en zo transparant mogelijk verdelen onder haar leden. Dat is een essentieel onderdeel van haar visie. Geld dat toebehoort aan rechthebbenden, mag niet langer dan strikt noodzakelijk bij de beheersvennootschap geblokkeerd zitten.

  

Op het einde van het boekjaar 2014 stond er een bedrag open ter verdeling aan de leden van 2,3 miljoen euro. Dit was te wijten aan het overgangsjaar waarbij rekening dient te worden gehouden met de omzetcijifers van de leden en de invoering van het IT-systeem LIBRA. Librius zal in de zomer van 2015 de achterstallige gelden kunnen verdelen. Librius is dan opnieuw volledig achterstandsvrij.