• NL
Librius

De kostenratio van Librius is de verhouding tussen haar ontvangsten en haar reële werkingskost over een bepaald boekjaar. Librius heeft voor elk deel van haar werking KPI's (Kritische Performantie-Indicatoren) ingevoerd. De kostenratio is één van de belangrijkste van die indicatoren. 

Geen toeters en bellen, maar waar het écht om draait

Librius wil zo ' lean and mean' mogelijk zijn en sterk inzetten op kostenefficiëntie. Geen nodeloze toeters en bellen, maar focussen op haar missie : de vergoedingen uit collectieve auteursrechten die ze ontvangt van Reprobel zo snel, zo transparant, zo objectief, zo billijk, zo efficiënt en zo volledig mogelijk verdelen onder haar leden. 

Het grootste deel van de werkingskost van Librius bestaat uit personeelskosten, consultanty- en bijstandskosten, verplaatings- en verblijfskosten (door haar nationale en internationale activiteiten) en  toekomstgerichte investeringen. De belangrijkste investering voor de volgende jaren is zonder twijfel LIBRA, haar nieuwe ledenapplicatie (de zwarte zone centraal op de homepagina) die in de loop van 2015 in gebruik werd genomen.

Met Libra zullen de leden van Librius hun ledengegevens online kunnen beheren, hun titels en omzetten kunnen declareren, controleren, aanpassen, goedkeuren of betwisten, en een gedetailleerd overzicht kunnen krijgen van hun vergoedingen.

De kostenratio van Librius was in het boekjaar 2014 13,19 %. Dit werd berekend volgens het schema opgelegd door de Controledienst. Daarmee scoort Librius behoorlijk tot goed.