• NL
Librius

Librius streeft ernaar om de vergoedingen uit collectieve auteursrechten die ze van Reprobel ontvangt zo snel, zo transparant en zo volledig mogelijk te verdelen onder haar leden. Librius wil die achterstand tegen eind 2015 volledig weggewerkt hebben d.m.v. Libra.

 

Verdelingen vs. uitkeringen en facturatie

De kerntaak van een beheersvennootschap is het verdelen van de vergoedingen die ze beheert voor rekening van haar leden, de zogenoemde ' repartitie'. Verdelen is echter niet hetzelfde als uitkeren of betalen.

Met de verdeling wordt bedoeld dat Librius het aandeel van haar leden in de vergoedingen precies berekent volgens haar Repartitiereglement - een deel van het Huishoudelijk Reglement - en haar leden vervolgens een facturatieverzoek zendt voor de overeenstemmende bedragen. Sommige leden factureren meteen, waardoor Librius ook meteen kan betalen. Andere leden wachten daar echter liever nog wat mee. Het kan dus zijn dat Librius bepaalde bedragen wel al heeft verdeeld maar nog niet heeft uitgekeerd aan sommige leden.

Eén en ander heeft tot gevolg dat er een verschil is of kan zijn tussen de reële repartitie van de vergoedingen in een bepaald boekjaar en hun boekhoudkundige verwerking. Librius kan bv. vergoedingen verdelen op het einde van het boekjaar en het facturatieverzoek aan haar leden nog in dat boekjaar verzenden. De facturen van sommige leden kunnen echter pas in het volgende boekjaar binnenkomen en moeten dan ook in dat boekjaar boekhoudkundig worden verwerkt.

De repartitiegegevens vindt u in het Activiteitenverslag van de Gedelegeerd Bestuurder, de boekhoudkundige verwerking daarvan in de Jaarrekening en het Beheersverslag van de Raad van Bestuur. Al deze documenten vindt u makkelijk terug door te klikken op ' Documenten' in de horizontale navigatie bovenaan. 

 

De sprong voorwaarts sinds boekjaar 2007

De laatste jaren heeft Librius hard gewerkt aan het wegwerken van haar interne achterstand . Tegelijk leverde ze aanzienlijke inspanningen om vergoedingen die op het niveau van Reprobel geblokkeerd zaten, vrij te maken.

 

Historiek van de verdelingen:

uit_te_keren_rechten