• NL
Librius

De ontvangsten van een beheersvennootschap variëren van boekjaar tot boekjaar. Librius doet er echter alles aan om haar inkomsten zo stabiel mogelijk te houden. 

  

  

 

De sprong voorwaarts sinds boekjaar 2007

De laatste jaren heeft Librius zware inspanningen geleverd om met de andere beheersvennootschappen (boeken, kranten, tijdschriften, partituren) in het Uitgeverscollege van Reprobel akkoorden te bereiken over de repartitie van de vergoedingen uit reprografie en openbaar leenrecht. Die inspanningen hebben geloond: waar de ontvangsten van Librius in 2006 maar ruwweg € 725.000 bedroegen, lagen die in de daarop volgende boekjaren fors hoger. De normale bruto ontvangsten van Librius (de 'mediaanontvangsten') uit reprografie en openbaar leenrecht liggen naar schatting tussen de twee en de drie miljoen euro op jaarbasis.

Historiek van de ontvangen rechten:

  ontvangen_rechten