• NL
Librius

Een beheersvennootschap draait in de eerste plaats om geld dat toekomt aan de leden van Librius, de Vlaamse boekuitgevers, omdat hun boeken worden gekopieerd, uitgeleend of op een andere manier gebruikt. Librius wil maximaal transparant zijn en rapporteert daarom helder en bevattelijk over haar inkomsten, verdelingen, achterstand, werkingskosten en doorlooptijd (de gemiddelde duurtijd van een verdeling). Leden verkrijgen via de ledenapplicatie Libra(het zwarte gedeelte centraal op de homepagina) een  gedetailleerde rapportering krijgen.

De financiële rapportering van Librius vindt u op drie plaatsen op de website.

In de eerste plaats kan u terecht in de subsecties van de menu-sectie 'Librius in cijfers'  Door te klikken op een subsectie krijgt u gedetailleerde cijfer-informatie over de ontvangsten van de vennootschap, haar verdelingen, haar achterstand, kostenratio en doorlooptijd. 

De kerngegevens vindt u, per subsectie, ook in de banner bovenaan rechts op de homepagina. U vindt daar de globaal ontvangen vergoedingen over het voorbije boekjaar, de globale verdelingen in dat boekjaar, de achterstand van Librius op vandaag, haar kostenratio over het voorbije boekjaar (de verhouding tussen haar werkingskost en haar ontvangsten) en de gemiddelde doorlooptijd van een verdeling.

Wil u nog  meer gedetailleerde cijferrapportering, dan kan u ten slotte ook klikken op ' Documenten ' bovenaan in de horizontale navigatie. Daar vindt u de Jaarrekeningen van Librius, de Beleidsverslagen van de Raad van Bestuur (boekhoudkundige toelichting bij de jaarrekening), het Activiteitenverslag van de Gedelegeerd Bestuurder (met daarin o.m. een gedetailleerde toelichting bij de reële repartities) en de Controleverslagen van de Commissaris. Zo weet u meteen alles. 

Uiteraard kan u het Librius-team ook steeds contacteren als u nog meer wil weten, of gewoon met een vraag over de cijfers of verdelingen van Librius blijft zitten. U vindt onze contactgegevens onderaan de pagina.