• NL
Librius

Europese veroordeling van België voor leenrechtregeling

Datum  01/07/2011

Op 30 juni 2011 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de Belgische leenrechtvergoeding in strijd is met het Europese Recht.

De leenrechtvergoeding is uitgewerkt in een Koninklijk Besluit van 25 april 2004. Dat K.B. werd pas uitgevaardigd na een eerdere veroordeling van de Belgische Staat door het Europese Hof in 2003, omdat die de deadline voor omzetting van de (toenmalige) Europese leenrecht-richtlijn uit 1992 met liefst 10 jaar had laten verstrijken. Het Europese Hof van Justitie oordeelt nu dat de vergoedingsregeling van 2004 in strijd is met het Europese recht, omdat ze enkel gebaseerd is op het aantal ontleners (met een forfaitair bedrag per ontlener) en niet ook op bv. het aantal ontleningen. Librius heeft het geringe bedrag van de leenrechtvergoeding in België in het verleden al meermaals aangeklaagd. Zij verwelkomt dan ook deze beslissing. Lees hier de volledige tekst van het arrest.