• NL
Librius

Online veilingsites en namaak: L'Oréal 1 - eBay 0

Datum  12/07/2011

De aansprakelijkheid van commerciële tussenpersonen (Internet Service Providers, online marktplaatsen, ...) in een digitale omgeving doet sedert lange tijd inkt vloeien in de juridische wereld. In een belangrijk arrest van 12 juli 2011 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat online veilingsites zoals eBay niet in alle omstandigheden vrij zijn van aansprakelijkheid als daarop nagemaakte goederen te koop worden aangeboden. Een online veilingsite moet zich immers als een 'behoedzame marktdeelnemer' ('a diligent economic operator') gedragen en moet meteen ingrijpen wanneer hij weet, of minstens zou moeten weten, dat een bepaalde verkoop niet zuiver op de graat is. De nationale rechter (in dit geval een Brits High Court, dat te oordelen had in een geding tussen eBay en L'Oréal) kan daarbij aan de veilingsite niet alleen opleggen om de inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht te doen stoppen maar hem ook verplichten om nieuwe inbreuken van dezelfde aard te voorkomen. Het bevel van de rechter mag wel geen belemmering voor het legale handelsverkeer vormen. De volledige Engelse tekst van het arrest vindt u hier