• NL
Librius

Libra voor leden

Libra is een tool dat ontwikkeld werd voor de leden van Librius met het oog op:

  • een vlotte (administratieve) verwerking van ledengegevens en
  • een snelle repartitie van de geïnde wettelijke vergoedingen
 

Via Libra kunnen leden op individuele basis hun contact- en bedrijfsgegevens controleren en aanpassen.
Het ledenregister van Librius wordt op deze manier voortdurend geactualseerd.

Ook nieuwe leden kunnen zich kandidaat stellen via Libra, mits zij voldoen aan de voorwaarden gesteld door de statuten en het huishoudelijk reglement van Librius. Nieuwe leden zullen onder meer moeten aantonen dat ze al meerdere publicaties uitgaven, op professionele wijze actief zijn in het boekenvak. Hun kandidatuur wordt vervolgens voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Libra zorgt tevens voor een automatische verwerking van de ledengegevens (titels, omzet) die overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement van Librius noodzakelijk zijn voor de verdeling van de geïnde vergoedingen. Leden van Librius kijken deze gegevens na, vullen deze aan waar nodig en kunnen op deze manier de inningen en verdelingen door Librius op de voet volgen.